Rezultatet e zgjedhjeve në UST (Prill 2013)
30/04/2013

KOMISIONI QËNDROR І ZGJEDHJEVE І INSTITUCIONIT

Rezultatet e zgjedhjeve për autoritet dhe organet drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës

 

Rektor і Universitetit të Sporteve të Tiranës

Prof.Dr. Vejsel RIZVANOLLI

 

Dekan і Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Prof. Dr. Mehmet Spahiu

 

Dekan і Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Prof.Asc.Dr. Agron Kasa 

 

Drejtor і Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit

Prof.Asc. Dhurata Bozo

 

Senati Akademik                                       Këshilli і Administrimit

Prof.Dr. Ylli Zhurda                                  Prof.Asc.Dr. Keti Kapedani

Dr. Arben Kaçurri                                    Prof.Asc.Dr. Bashkim Milo

Prof.Dr. Dhimitraq Stratobërdha            Dr. Bashkim Delia

Prof.Dr. Mehmet Spahiu                         Prof.Dr. Lumturi Markola

Prof.Asc.Dr. Agron Kasa                       Françesko Çerma

Prof.Dr. Edison Pashaj

Prof.Asc.Dr. Përparim Ferunaj

Prof.Asc.Dr. Artan Shytaj

Msc. Mirlinda Galushi

Adri Kasmi

 

 

 

 

KOMISIONI QËNDROR І ZGJEDHJEVE І INSTITUCIONIT

Rezultatet e zgjedhjeve për autoritet dhe organet drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës

 

 

Përgjegjës і Departamentit të Shkencave Sociale dhe të Edukimit

Prof.Dr. Ylli Zhurda

 

Përgjegjës і Departamentit të Mjekësisë Sportive

Prof.Dr. Dhimitraq Stratobërdha

 

Përgjegjës і Departamentit të Sportit

Dr. Spiro Kuvarati

 

Këshilli і Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Prof.Dr. Ylli Zhurda

Prof.Dr. Fatos Gjata

Prof.Asc.Dr. Bashkim Milo

Prof.Dr. Dhimitraq Stratobërdha

Mimoza Reci

Enxhi Toska  

 

 

 

KOMISIONI QËNDROR І ZGJEDHJEVE І INSTITUCIONIT

Rezultatet e zgjedhjeve për autoritet dhe organet drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës

 

 

Përgjegjës і Departamentit të Veprimtarisë Rekreative dhe Turizmit

Dr. Robert Çitozi

 

Përgjegjës і Departamentit të Organizimit dhe Menaxhimit

Prof.Asc.Dr. Yllka Lalazi

 

Përgjegjës і Departamentit të Lëvizjes dhe Shëndetit

Dr. Kujtim Haxholli

 

Këshilli і Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Msc. Andi Spahi

Dr. Kujtim Haxholli

Prof.Asc.Dr. Yllka Lalazi

Dr. Robert Çitozi

Xhensila Ceka

Aljona Kristuli

 

 

KOMISIONI QËNDROR І ZGJEDHJEVE І INSTITUCIONIT

Rezultatet e zgjedhjeve për autoritet dhe organet drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës

 

 

 

Këshilli і Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit

Prof.Asc.Dr. Dhurata Bozo

Prof.Dr. Lumturi Markola

Msc. Enkeleida Lleshi

Msc. Genti Pano

Msc. Junida Pogoni

Msc. Ledina Koçi

Bertina Hoxha