Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshillat e Profesorëve

Këshillat e Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

REGJISTRIMET PËR KONKURS (BACHELOR FULL - TIME) 2015-2016

REGJISTRIMET PËR KONKURS (BACHELOR FULL - TIME) 2015-2016

Dokumentat që duhet të ketë kandidati janë : Fotokopje e dokumentit të identifikimit (pasaportë biometrike ose letërnjoftim - kartë identiteti) Foto dokumenti 4x6 copë 2(dy) Formulari i kartelës mjekësore i plotësuar me firmë dhe vulë tek mjekët përkatës. Komisioni Mjeko ligjor me tre firma dhe vula (bashkëngjitur këtij formulari edhe EKG e zemrës). Mandat pagesa e paguar në çdo bankë të nivelit të dytë. Shkarkoni kartelën mjekësore individuale duke klikuar këtu. Shkarkoni faturën e arkëtimit për mandat pagesën duke klikuar këtu.

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore