Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshillat e Profesorëve

Këshillat e Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

THIRJE PËR APLIKIM

THIRJE PËR APLIKIM

Programi i Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zhvillimit të politikave rinore, shpall hapjen e thirjes për aplikim për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike. Janë të ftuar të aplikojnë të rinj nga mosha 21-26 vjeç të diplomuar minimalisht në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor”. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit publik dhe të kenë aftësi shumë të...

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore