Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Projekti DIYPES

"Bëje vetë! Një qasje bashkëpunuese për të rritur pjesëmarrjen dhe angazhimin e nxënësve të shkollave të mesme në edukim fizik dhe sport. - DYIPES". Projekti DIYPES financohet nga Komisioni Evropian në kuadër të programit Erasmus + Sport, me një kohëzgjatje 24 muaj, i cili ka filluar më 1 janar 2017. UST është pjesë e parteritetit të lidhur ndërmjet 6 vendeve: Shqipëri, Rumani, Itali, Sllovaki, Danimarkë dhe Maltë.  DIYPES kick off meeting in Romania DIYPES firs general article  

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore