Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Workshop-i "Futbolli dhe sfidat e kohës"

Workshop-i "Futbolli dhe sfidat e kohës"

Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit organizoi ne datën 19 Maj 2017 një workshop me temë : “Futbolli dhe sfidat e kohës”. Në këtë workshop, zyrtarë të FSHF-së, lektor nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, Universiteti i Sporteve të Tiranës si dhe nga Universiteti “Luigj Gurakuqi” në Shkodër përcollën nëpërmjet materialeve të tyre edhe sfidat aktuale që rrethojnë futbollin në vendin tonë. Universiteti i Sporteve të Tiranës u përfaqësua nga Rektori Prof.Dr. Agron CUKA i shoqëruar nga stafi akademik...

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore