Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Aktiviteti fizik dhe obeziteti tek fëmijët Shqiptarë (6-15 vjeç) që jetojnë në Ballkan 2013-2015

Aktiviteti fizik dhe obeziteti tek fëmijët Shqiptarë (6-15 vjeç) që jetojnë në Ballkan 2013-2015

Në datën 2 Shkurt 2016 ora 10.00 pranë Sallës së Konferencave të Universitetit të Sporteve të Tiranës do të zhvillohet prezantimi i Raport Projektit "Aktiviteti fizik dhe obeziteti tek fëmijët Shqiptarë (6-15 vjeç) që jetojnë në Ballkan 2013-2015" me pjesëmarrjen e Znj. Lindita Nikolla – Ministër i Arsimit dhe Sportit.

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore