Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

KONKURSI NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT (28-30 GUSHT 2016)

Universiteti i Sporteve të Tiranës i uron suksese të gjithë konkurentëve që do të konkurojnë në datat 28-30 gusht 2016 për të fituar të drejtën e studimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë (FULL-TIME) në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit. Listat me konkurentët të renditura sipas rendit alfabetik të ndara sipas datave janë: Lista e dt. 28/08/2016 (Vajza Nr.1 – Nr. 74); (Djem Nr. 1 - Nr. 15) Lista e dt. 29/08/2016 (Djem Nr. 16 – Nr. 105) Lista e dt. 30/08/2016 (Djem Nr. 106 – Nr. 207) Dokumentat që konkurentët duhet të...

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore