Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshillat e Profesorëve

Këshillat e Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Konkursi në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (25 - 27 gusht 2015)

Konkursi në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (25 - 27 gusht 2015)

Universiteti i Sporteve të Tiranës i uron suksese të gjithë konkurentëve që do të konkurojnë në datat 25 - 27 gusht 2015 për të fituar të drejtën e studimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë (FULL-TIME) në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit. Listat me konkurentët të renditura sipas rendit alfabetik të ndara sipas datave janë: Lista (vajza) Lista (djem) e dt. 25/08/2015 Lista e dt. 26/08/2015 Lista e dt. 27/08/2015 Dokumentat që konkurentët duhet të kenë me vete ditën e konkurimit janë: 1.) Kartela e rezultateve 2.) Një dokument...

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore