Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshilli i Profesorëve

Këshilli i Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

ZGJEDHJET 2016 NË UST

Zgjedhjet për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Urdhri i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 110 datë 15.03.2016 Rregullore për organizimin e zgjedhjeve Aplikim për Komisionin e Apelimit Komisioni Institucional i Zgjedhjeve (KIZ) Vendim1 Vendim2 Vendim3 Vendim4 Vendim5 Vendim6 Vendim7 Vendim8 Vendim10 Komisioni Zgjedhor i Fakultetit FSHL Vendim 1 (datë 22/03/2016) Vendim 2 (datë 25/03/2016) Vendim 3 (datë 30/03/2016) Vendim 4 (datë 16/04/2016) Vendim 5 (datë 18/04/2016) Komisioni Zgjedhor...

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore