Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshillat e Profesorëve

Këshillat e Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

UNIVERSIADA PRANVERË 2015

UNIVERSIADA PRANVERË 2015

Në kuadrin e aktiviteteve të përbashkëta sportive, në hapësirën mbarëkombëtare, Universiteti i Tiranës u bë nismëtar i një aktiviteti sportiv nën titullin “UNIVERSIADA PRANVERË 2015” me pjesëmarrjen e Universitetit të Tetovës, Prishtinës, Durrësit, Shkodrës, Vlorës, Marin Barleti, Europian i Tiranës, Universiteti i Sporteve të Tiranës. Ky aktivitet i zhvilluar në datat 21-22 Maj 2015 kishte si qëllim thellimin e bashkëpunimit dhe organizimit të aktiviteteve të përbashkëta sportive me univesitetet shqipfolëse. Universiteti i Sporteve të Tiranës u përfaqësua...

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore