Këshilli i Rektoratit

Këshilli i Rektoratit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 01

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 02

Këshillat e Profesorëve

Këshillat e Profesorëve të Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhen nga: 03

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë: 04

Mirëserdhet në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim mbi proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm në UST

Universiteti i Sporteve të Tiranës shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016 në të dyja fakultetet e tij sipas departamenteve përkatës. Sipas urdhërit Nr. 9 Datë 05.10.2015, Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016: Njoftimi Kërkesa Sipas urdhërit Nr. 10 Datë 05.10.2015, Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2015-2016: Njoftimi Kërkesa

Artikuj të tjerë:
 

Revista Fokus

Më Shumë

Revista Shkencore