Struktura
Departamenti i Veprimtarisë Fizike,
Rekreative dhe Turizmit


Prof. As. Dr. Robert Çitozi
Dr. Bashkim Delia
Dr. Aledia Kondaj
Dr. Florian Mema
Msc. Arben Fagu
Msc. Elton Spahiu
Msc. Rando Kukeli
Msc. Andis Bogdani
Msc. Roland Palushi
Msc. Roland Tarja

Departamenti i Organizim - Menaxhimit

Prof.As. Dr. Spartak Bozo
Prof.Dr. Agron Kasa
Prof.As.Dr. Ferdinand Canaj
Doc. Anduela Lile
Dr. Entela Kushta
Dr. Saimir Shatku
Msc. Erton Zekaj
Msc. Lumtor Shkreli
Msc. Rovena Elmazi