Struktura

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

 

DEKANI
Prof. As. Dr. Ferdinand MARA
ZV.DEKANI
Prof. As. Dr. Ferdinand CANAJ.

KËSHILLI I FAKULTETIT
*
Departamenti i Organizim - Menaxhimit

Prof.As. Dr. Spartak Bozo
Msc. Anduela Lile
Msc. Erton Zekaj
Dr. Entela Kushta
Prof.As.Dr. Ferdinand Canaj
Dr. Anesti Qeleshi
Msc. Saimir Shatku
Msc. Lumtor Shkreli
Msc. Rovena Elmazi