Struktura

 

DEKANI 
Prof. Dr. BARDHYL MISJA 


ZV. DEKAN
Msc. Blerina Mema
Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë
.
Zyra e Këshillimit, Informimit e Orientimit të Studentëve

.Departamenti i Shkencave Sociale dhe i Edukimit

Dr. Anesti Qeleshi
Prof.Dr. Fatos Gjata
Prof.Dr. Ylli Zhurda
Prof.Dr.Bardhyl Misja
Msc.Mirjeta Cenaj
Msc.Marsela Shehu
Prof.Dr.Agron Cuka
Prof.As.Dr. Juel Jarani
Msc.Rigerta Selenica
Msc.Najada Quka
Msc.Merilian Kurtaj
Msc.Blerina Mema
Msc.Keida Ushtelenca

Departamenti i Mjekësisë Sportive

Prof.Dr.Dhimitraq Stratobërdha
Prof.As.Dr.Dhimitraq Prifti
Prof.Dr. Robert Çina
Msc.Altin Erindi
Msc.Gjergj Koloneci
Msc. Ervin Mazniku
Msc.Genta Nallbani

Departamenti i sporteve

Prof.Asc.Dr.Kujtim Kapedani
Prof.Dr. Bashkim Milo
Prof.Dr. Mehmet Spahiu
Prof.As.Dr.Spiro Kuvarati
Prof.Dr. Dhimitraq Skënderi
Prof.As.Dr.Fatbardha Kovaçi
Prof. Dr. Adriatik Meta
Dr.Sead Bushati
Dr. Aida Shehu

Msc.Ardian Gorenca
Dr.Edison Ikonomi
Prof.As.Dr.Natasha Dako

Dr.Elton Bano
Msc.Arben Bozaxhiu
Prof.As.Dr.Bujar Kasmi
Dr.Abdyl Kuriu
Dr.Altin Martiri
Msc.Ledina Koci
Dr. Alketa Çaushi