KataloguMirësevini në katalogun online të Bibliotekës së Universitetit të Sporteve të Tiranës. Ky katalog u aktivizua në Korrik 2013. Projekti u realizua në bashkëpunim me Universitetin e Arteve. Për të kërkuar në katalog
un online klikoni këtu ose mbi figurë.