Rektori

Prof.Dr. Agron Cuka
Rektor
Universiteti i Sporteve të Tiranës


Agron Cuka ka lindur në 09.12.1955 në Tiranë. Arsimin e mesëm e përfundoi në shkollën e mesme të përgjithshme “Sami Frashëri”, Tiranë. Në vitin 1978 diplomohet në Institutin e Edukimit Fizik, Pekin. Në vitin 1995 fiton gradën shkencore “Doktor i Shkencave”. Në vitin 2004 i jepet titulli “Profesior i Asociuar”. Që nga viti 1982 punon si pedagog pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës (ILKF ”Vojo Kushi”.) Në datën 10.02.2016 merr titullin akademik "Profesor". Gjatë kësaj periudhe ka qënë i ngarkuar dhe me detyra të ndryshme në drejtim.

Shkarko të plotë CV.


Rektori është autoriteti drejtues i universitetit, i cili vepron në emër dhe për llogari të tij.Më shumë...

KONTAKT
Nr. Tel +355 4 2226652
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it