Zv. Rektori për anën mësimore

Prof. Dr. Ylli Zhurda
Zv/Rektor për anën mësimore
Universiteti i Sporteve të Tiranës