Zv. Rektori për anën shkencore

Prof. Asc. Dr. Juel JARANI Ph.D.
Zv/Rektor për anën shkencore
Universiteti i Sporteve të Tiranës

Juel Jarani ka lindur më 26.10.1980 në Tiranë. Është i martuar dhe ka dy fëmijë. Arsimin e mesëm e përfundoi në shkollën “Sami Frashëri”. Më 2003 diplomohet në A.E.F.S. “Vojo Kushi”, si mësues i edukimit fizik dhe që nga viti 2003 punon si pedagog pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës.

Që prej vitit 2000 angazhohet në trajnimin sportiv, ku nis fillimisht me shkollat e mesme për të kaluar më pas si trajner i ekipit të moshave të Qendres Minibasket.

Ka përfunduar studimet për Master në fakultetin “Ekonomik” Tiranë, dega “Menaxhim Administrim Publik” (2005-2008) si dhe Masterin Europian në Itali në IUSM Romë për degën Aktivitet Fizik dhe Shëndet (2006-2008).

Ka përfunduar studimet për PHD pranë IUSM Romë (2010-2013).

Eshtë bashkëautor i librit “Hendbolli (rregullat bazë)” si dhe bashkëautor i librit “ABC e Basketbollit”.

Mban gradën Doktor (Dr) dhe prej 2003-2013 mbulon lëndët: Aktivitet Fizik dhe Shëndet; Testimet në Aktivitet Fizik dhe Sport; Organizimi dhe Menaxhimi i Sportit; Orientim Projekti Shkencor’

Shkarko të plotë CV

Zv/Rektori për punën shkencore ndjek hartimin e zbatimin e planeve, programeve kërkimore shkencore në fakultete dhe Institutin e Kërkimit Shkencor të Sportit.Më shumë...

KONTAKT
Nr. Tel +355 4 2226652
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it