Rregullorja e institutit

Rregullorja e Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit është miratuar me Vendim Nr . 36 , datë 27.12.2013 të Senatit të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më shumë klikoni këtu.