Njoftime

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2016-2017:


Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes shpall proçedurat e aplikimit për pedagogë të jashtëm për vitin akademik 2016-2017: