Projekti DIYPES

"Bëje vetë! Një qasje bashkëpunuese për të rritur pjesëmarrjen dhe angazhimin e nxënësve të shkollave të mesme në edukim fizik dhe sport. - DYIPES". Projekti DIYPES financohet nga Komisioni Evropian në kuadër të programit Erasmus + Sport, me një kohëzgjatje 24 muaj, i cili ka filluar më 1 janar 2017. UST është pjesë e parteritetit të lidhur ndërmjet 6 vendeve: Shqipëri, Rumani, Itali, Sllovaki, Danimarkë dhe Maltë.