Senati

Senati i Universitetit të Sporteve të Tiranës përbëhet nga këto anëtarë:

 • Prof. Dr. Agron Cuka
 • Prof. Dr. Bardhyl Misja
 • Prof. Dr. Fatos Gjata
 • Prof. Dr. Mehmet Spahiu
 • Prof. As. Dr. Bujar Kasmi
 • Prof. As. Dr. Kujtim Haxholli
 • Prof. As. Dr. Robert Citozi
 • Prof. Dr. Lumturi Markolaj
 • Prof. Dr. Albert Karriqi
 • Elidon Beqo
 • Nead Bojka