Informacion

Informacion

*Në vijim është udhëzuesi për tu regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Sporteve të Tiranës: 

Për të filluar proçedurën e regjistrimit, klikoni këtu.

*Në rastin kur studenti ka humbur apo harruar kredencialet e siguruara gjatë regjistrimit fillestar
në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Sporteve të Tiranës, atëherë ai duhet të dërgojë email tek This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it me tekst: Emër Atësi Mbiemër, duke BASHKANGJITUR një fotokopje (foto, skanim) të një dokumenti identifikimi, si dhe duke shkruar një përshkrim të shkurtër të problemit të ndeshur. Përgjigja me kredencialet përkatëse do t'i kthehet shumë shpejt po me email.

*Studentët e regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Sporteve të Tiranës, mund të informohen për datat e provimeve duke klikuar këtu.

*Studentët e regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Sporteve të Tiranës, mund të informohen mbi rezultatet e provimeve duke klikuar këtu.

*Në vijim është udhëzuesi i studentëve për të bërë regjistrimin online për provim në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Sporteve të Tiranës.

*Në vijim është udhëzuesi i studentëve për të parë rezultatet e provimeve si dhe librezën dixhitale në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Sporteve të Tiranës.