Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

Nr.

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti        

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i  kërkesës

Tarifa